Stryd y Meddyg

Cynwyl Elfed

Caerfyrddin

SA33 6TR

Surgeon Street

Cynwyl Elfed

Carmarthenshire

SA33 6TR

Pennaeth/Head:
Mrs Geraldine Jenkins

Ebost/Email:
prif.cynwyl@ysgolccc.org.uk

Ffôn/Tel:
01267 281 407