Stryd y Meddyg

Cynwyl Elfed

Caerfyrddin

SA33 6TR

Surgeon Street

Cynwyl Elfed

Carmarthenshire

SA33 6TR

Pennaeth/Head:
Mrs Geraldine Jenkins

Ebost/Email:
geraldine.jenkins@llanpumsaint.ysgolccc.cymru

Ffôn/Tel:
01267 281 407