Clwb Brecwast

 

Cynhelir clwb brecwast yn ddyddiol yn neuadd yr ysgol o 8.00 y bore nes 8.45 y bore.

Bydd angen ichi gofrestru eich plentyn/ plant gyda staff y clwb brecwast.

 

Clwb ar  ôl ysgol

 

Cynhelir clwb ar  ôl ysgol “Cywion Cynnwyl” o Ddydd Llun I Ddydd Gwener o 3.30 yh nes 6.00yh.

Am fwy o wybodaeth a wnewch chi gysylltu â’r ysgol.